Regulamin

Zasady ogólne

Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu zakupów w sklepie internetowym MKK wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki posługujący się nr nip 6491599652 i prowadząca działalność pod adresem:

42-400 Zawiercie ul.Parkowa 3-targowisko pawilon 19

1. Dokonanie zakupu towaru jest to dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych Konsumenta przez sprzedawcę w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w zakładce "Polityka prywatności".

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, zazwyczaj zakupy zrobione do godziny 13 wysyłka następuje tego samego dnia roboczego od potwierdzenia zamówienia od klienta , lub zaksięgowania przez sklep pełnej opłaty za zamówienie. Więcej na temat płatności i wysyłki w zakładce "Dostawa i płatności".

3. Poprzez złożenie zamówienia przez klienta należy rozumieć dodanie do koszyka towaru oferty sklepu i wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z informacjami podanymi w formularzu. Prosimy klienta o podanie prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu, e-meila, nr telefonu. Nieprawidłowo wypełnione dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

Zwykły przelew, przy odbiorze towaru (płatne u kuriera), gotówką w sklepie, płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

5. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

7. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego (w tym artykuł 556-576 Kodeksu Cywilnego), a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.). Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fabryczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem 24 miesięcy od dnia jego wydania kupującemu.

 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta (konsumenta) na przykład:

  -pisemnie na adres MKK-Sklep ul Powstańców Śląskich 2 42-400 Zawiercie

  -w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkkmonika@onet.pl

  Zaleca się podanie przez Klienta ( konsumenta) w opisie reklamacji:

  a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

  b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 

  c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 Wymogi podane w podpunkcie c mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożonych reklamacji.

 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Procedurę reklamacyjną z tytułu rękojmi może składać konsument czyli osoba fizyczna, która w umowach w dyrektywie 2011/83/UE działa w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

8. Towary sprzedawane w sklepie są objęte gwarancją producenta.

9. Wszystkie produkty oferowane w MKK-SKLEP są fabrycznie nowe, z metkami producenta, w oryginalnym opakowaniu.

10. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.